Müüjale - Maksu- ja Tolliameti meelespea

Maksu- ja Tolliamet tuletab laadalistele meelde töötajate registreerimist!

Maksu- ja Tolliamet on aastate jooksul külastanud mitmeid avalikke üritusi, et vaadata koos tööandjatega üle, kas töötajad on töötamise registris registreeritud ja töötasud nõuetekohaselt deklareeritud. Selliste külastustega soovivad nad vähendada töötamise registreerimisega seotud rikkumisi ja toetada ettevõtjate võrdset konkurentsi.

Töötamise registris tuleb registreerida äriühingu ja FIE majandushuvides tasuta töötamine (töötamise liik “Tasuta töötamine”).

Mittetulundusühingud ja sihtasutused ei ole äriseadustiku mõistes äriühingud. MTÜ-des ja SA-des vabatahtlikkuse alusel töötavaid isikuid töötamise registris registreerima ei pea.

Viige ennast töötajate (sh tasuta töötajate) registreerimisega seotud nõuetega kurssi ning tehke ära kõik sellega seotud toimingud.

Infot leiab siit:

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine

Töötamise registreerimine on võimalik ka lihtsustatud korras telefoni või SMSi teel numbril 1811, SMSi saatmise juhis asub siin:

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamine/tootamise-registreerimine-lihtsustatud-korras